Algemene voorwaarden van Lex and the City

—————————————————————————————-

Uw betaling van het arrangement

Lex and the City stuurt jullie een boekingsbevestiging c.q. factuur nadat u de offerte heeft goedgekeurd.

Notre Dame op skates LexperienceEen aanbetaling van 30% of, in het geval van een last minute, het gehele bedrag moet vervolgens per direct worden overgemaakt.
Uiterlijk 1 week voor aanvang moet 100% van de faktuursom bij ons op de rekening staan. De betaling geschiedt door 1 persoon van de groep voor alle deelnemers.

De betaling geschiedt per bank. via het International Bank Account Number “IBAN”: heel gemakkelijk en vrijwel gratis.

Offerte van het groepsarrangement

De genoemde prijzen voor deze events op maat zijn per persoon, behalve als er bij een bepaald uitje iets anders staat.
De minimumdeelname is 10 personen, behalve als er een afwijkend aantal bij een uitje genoemd staat.

Overmacht

 • Algemene voorwaarden bedrijfsfeest Parijs Lex and the CityPartijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.
  Wij zullen dan, in gevallen waarin dat nog kan, tevens een alternatief aanbieden in de vorm van een wandeling op maat. (bij onweer kan dat bijvoorbeeld natuurlijk niet; bij sneeuw WEL.) Of van een alternatief, vergelijkbaar restaurant. enzovoorts.
 • Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. In overleg tussen partijen kan een nieuwe datum voor het event op maat worden gepland.

Annuleringsvoorwaarden van Lex and the City

Algemene voorwaarden wijnproeverij Parijs Lex and the CityIn het geval u de gehele reservering of een deel ervan wilt annuleren, gelden de volgende regels:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: 80% restitutie van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang: 60% restitutie van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 2 weken en 1 week voor aanvang: restitutie 30% van de arrangementssom.
  • Binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit: geen restitutie van de arrangementssom. Daarna kan geen deelrestutie meer worden verleend; een week voor aanvang sluiten we het uitje administratief af en ligt de focus 100% op de uitvoering; zo is dat ook afgesproken met onze leveranciers..

Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Dat mag ook per E-mail.

U bent deelnemer van het uitje op maat op eigen risico

Algemene voorwaarden borrel op dakterras Parijs Lex and the CityEr is sprake van z.g. “risico-aanvaarding” bij Lex and the City.
Dat betekent dat u zich als klant realiseert dat er sprake is van een bepaald risico als je met de groep iets leuks gaat doen. Het is een geweldige stad, maar er liggen ook gevaren op de loer in met name het verkeer.

U bent deelnemer op eigen risico. Lex and the City aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – welke schade dan ook – ten gevolge van ongevallen.

Aansprakelijkheid van Lex and the City voor schade of letsel is in ieder geval beperkt cq. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Lex and the City aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering of uitkering van overheidswege.


Overige details w.b. het arrangement

 • Algemene voorwaarden dinner cruise Parijs Lex and the CityDeze website is met uiterste zorg samengesteld. Voor de inhoud ervan aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.
 • Degene die een arrangement boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Hij/zij tekent voor de andere deelnemers.
 • In het geval van losse verhuur voor groepen moet moedwillige schade door de klant vergoed worden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de begeleider op. Zij zijn opgeleid voor uw veiligheid!

 

 • Kennelijke fouten en vergissingen binden Lex and the City niet. Kennelijke fouten zijn fouten waarvan iedereen kan zien dat ze fout *moeten* zijn.
 • Onze werkwijze is bij horeca dat we een geschat bedrag factureren.
  Later, als de definitieve is gemaakt, zien we dan of dat gunstig of iets minder gunstig financieel voor Lex and the City uitpakt.
  Is praktisch, bespaart handelingen onderling.
  Bovendien is onze beloning verdisconteerd in de uitjes en bij de ene is dat wat hoger en bij de ander lager.


Speciale wensen 

Deze proberen wij in te willigen; garanderen kunnen we ze echter niet.


Copyright foto’s en andere content.

De content op deze website is copyright van Lex and the City

 

 

————————————————————————————————-

Algemene voorwaarden testimonial Parijs Lex and the CityTestimonial 

Hallo Lex and the City team,

Het was fantastisch.
De boot was perfect, vriendelijke bediening en prima eten.
Iedereen in onze groep was enthousiast; ook over de welkomstcocktail etc etc.

Ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken!

Met vriendelijke groet,
Diane van Pilz Nederland

(september 2010)

 

 

Maatwerk events en arrangementen, Seine Lexperiences

Opmerkingen | Comments (We do not receive a notification by the way.)